SlideShow chính
SlideShow chính
SlideShow chính
SlideShow chính
SlideShow chính

Thực hiện thiết kế, thi công và vận hành hệ thống xử lý nước cấp, nước thải, khí thải - Designing, executing and running water treatment system, wastewater, gas emission.

21

TH 12

1371 lượt xem
Công ty chúng tôi là một trong những đơn vị đi đầu trong lĩnh vực Môi Trường. Với đội ngũ cán bộ nhân viên giàu kinh nghiệm - Our company is one of the leading units in the field of environment, with a team of experienced staff
  1. Tư vấn - thiết kế - thi công xây dựng - lắp đặt Hệ thống xử lý nước thải
  2. Tư vấn - thiết kế - thi công xây dựng - lắp đặt Hệ thống xử lý nước cấp
  3. Tư vấn - thiết kế - thi công xây dựng - lắp đặt Hệ thống xử lý khí thải
  4. Cải tạo các hệ thống xử lý môi trường đã xuống cấp
  5. Bảo trì, bảo dưỡng và vận hành các hệ thống xử lý môi trường

 

 

  1. Consulting - design - construction - Installation of wastewater treatment system
  2. Consulting - design - construction - Installation of water supply treatment system
  3. Consulting - design - construction - Installation of emission treatment system
  4. Rehabilitation of degraded environmental treatment system 
  5. Maintainance and operation of environmental treatment systems

 

Dịch vụ liên quan
Lên top
0901 558 186
Top