SlideShow chính
SlideShow chính
SlideShow chính
SlideShow chính
SlideShow chính

Tấm lắng Lamen - Lamella

Lượt xem: 341
Giá: Liên hệ

Tấm lắng Lamen   -   Lamella

- Tấm lắng lamella là một thiết bị được sử dụng trong các công trình xử lý nước cấp và nước thải. Tấm lắng lamen giúp tối ưu hóa sự lắng đọng trầm tích (các hạt cặn lơ lững trong nước) nâng cao hiệu quả quá trình tách cặn trong xử lý nước.

- Tấm lắng lamen được đặt bên trong bể lắng cho phép nhân rộng diện tích bề mặt xử lý (diện tích lắng), mỗi ống/tấm lắng lamen hoạt động như là một bể lắng thu nhỏ với chi phí thấp và rất thích hợp trong việc cải tạo, nâng cấp công suất các trạm, nhà máy nước thế hệ cũ.

Ứng Dụng:

  • Sử dụng hiệu quả cho tất cả các loại bể lắng trong công trình xử lý nước sạch, xử lý nước thải.
  • Phù hợp với công trình cải tạo, nâng cấp bể lắng đứng, bể lắng ngang thành bể lắng lamen.
  • Sử dụng được cho các loại bể với nhiều hình dáng khác nhau như: Hình tròn. hình vuông, hình chữ nhật và không tạo góc chết.

 

 

- Lamella settling plate is a device used in water and wastewater treatment works. The lamella plate helps to optimize the sedimentation (residue particles suspended in the water) to improve the efficiency of the sediment separation process in water treatment.

- The lamella clarifier is placed inside the clarifier allowing to multiply the treatment surface area (settlement area), each lamella tube/plate acts as a miniature clarifier with low cost and is very suitable in renovating and upgrading capacity of old generation water stations and plants

Application:

  • Effectively used for all types of settling tanks in clean water and wastewater treatment works.
  • Suitable for works of renovating and upgrading vertical settling tanks, horizontal settling tanks into lamen settling tanks.
  • Can be used for all types of tanks with different shapes such as: Round, square, rectangular and do not create dead corners. 

 

 

 

 

Nếu bạn có thắc mắc hoặc cần hỗ trợ hãy liên hệ với chúng tôi:
Lên top
0901 558 186
Top