SlideShow chính
SlideShow chính
SlideShow chính
SlideShow chính
SlideShow chính
NĂM THỨ HAI LIÊN TIẾP ĐÀ NẴNG DẪN ĐẦU CẢ NƯỚC VỀ BỘ CHỈ SỐ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG
03

TH 01

170 lượt xem

NĂM THỨ HAI LIÊN TIẾP ĐÀ NẴNG DẪN ĐẦU CẢ NƯỚC VỀ BỘ CHỈ SỐ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

Thành phố Đà Nẵng vừa được Bộ Tài Nguyên và Môi Trường đánh giá là địa phương thực hiện bộ chỉ số đánh giá kết quả bảo vệ môi trường (PEPI) tốt nhất cả nước.

Bộ Tài Nguyên và Môi Trường vừa công bố kết quả thực hiện Bộ chỉ số đánh giá kết quả bảo vệ môi (PEPI) năm 2022 của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Theo đó, Đà Nẵng đứng đầu trong 63 tỉnh thành cả nước và thực hiện PEPI năm 2022 với tổng điểm 73,33 điểm. Đây là năm thứ hai liên tiếp thành phố dẫn đầu bảng xếp hạng.

Doanh nghiệp tại Đà Nẵng kiến nghị nhiều vấn đề nóng - Nhịp sống kinh tế  Việt Nam & Thế giới

Các vị trí tiếp theo là; Bắc Kạn với 70,29 điểm; Lạng Sơn với 65,62 điểm; Bắc Ninh với 65,2 điểm; Tiền Giang với 65,22 điểm;...

Bộ chỉ số PEPI của các tỉnh, thành phố thuộc Trung ương nhằm đánh giá kết quả thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ bảo vệ môi trường và mức độ hài lòng của người dân về chất lượng môi trường sống của các tỉnh, thành phố thuộc Trung ương. Đây cũng là công cục đánh giá hiệu lực, hiệu quả của công tác quản lí nhà nước về bảo vệ môi trường; nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm, khuyến khích nỗ lực của các cơ quan quản lý nhà nước và người dân trong công tác bảo vệ môi trường,

Căn cứ kết quả đánh giá, Bộ Tài Nguyên và Môi Trường đề nghị Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ướng tổ chức quán triệt, có giải pháp đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ môi trường, cải thiện kết quả thực hiện Bộ chỉ số PEPI ở những năm tiếp theo.

Bài viết liên quan
Lên top
0901 558 186
Top