SlideShow chính
SlideShow chính
SlideShow chính
SlideShow chính
SlideShow chính
SlideShow chính
Chung tay gìn giữ môi trường Xanh-Sạch-Đẹp      -     Join hands to keep the environment Green-Clean-Beautiful
30

TH 12

463 lượt xem

Chung tay gìn giữ môi trường Xanh-Sạch-Đẹp - Join hands to keep the environment Green-Clean-Beautiful

Môi trường hiện nay là một trong những vấn đề nóng bỏng của toàn xã hội đặc biệt quan tâm, điều này có ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống con người. Môi trường bị ô nhiễm có ảnh hưởng xấu đến sức khỏe và mọi hoạt động sinh hoạt. Môi trường xanh-sạch-đẹp tạo hứng thú, tâm lý thoải mái cho con người khi làm việc cũng như lúc nghỉ ngơi.Chính vì vậy giáo dục môi trường cho các em là một việc làm hết sức cần thiết và cấp bách hiện nay. The environment is currently one of the hot issues of the whole society of special concern, which has a great influence on human life. Polluted environment has adverse effects on health and all activities of daily life. The green-clean-beautiful environment creates excitement and psychological comfort for people when working as well as at rest. Therefore, environmental education for children is a very necessary and urgent job today.

Mục tiêu của giáo dục môi trường là giúp các em mở rộng hiểu biết về môi trường sống của con người, quan hệ giữa con người và môi trường, hiểu biết một số nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường và biện pháp bảo vệ môi trường. Qua đó giáo dục các em tình cảm yêu quý tôn trọng thiên nhiên góp phần hình thành và phát triển ở các em một số kỹ năng, thói quen bảo vệ môi trường, thói quen sống vệ sinh, ngăn nắp, gọn gàng, tiết kiệm; biết trồng cây xanh, làm cho môi trường xanh- sạch – đẹp.

Vậy làm thế nào để  xây dựng môi trường xanh sạch đẹp  ở trường học?

Giải pháp thứ nhất: Giáo dục ý thức tự giác của các em.

– Giúp các em luôn có ý thức và hành động tự giác giữ gìn môi trường xanh – sạch – đẹp ngay từ khi bước chân đến trường, như: không bẻ cây, hái hoa, không xả rác bừa bãi, bỏ rác đúng nơi quy định… công việc đó cần thực hiện ở mọi lúc, mọi nơi.

– Tuyên truyền các em thực hiện giữ gìn vệ sinh trường lớp vào các buổi sinh hoạt lớp cũng như các buổi chào cờ đầu tuần.

– Từng cá nhân và nhóm các em luôn tham gia trực tiếp các việc làm cụ thể hàng ngày, hàng tuần về xây dựng lớp học trường học của mình ngày càng xanh sạch đẹp hơn (như: trồng cây xanh, chăm sóc cây, bón phân cho hoa, làm vệ sinh sân trường, lớp học, cầu thang, nhà vệ sinh,…

– Cuối mỗi tuần, mỗi tháng, mỗi học kỳ và cuối năm học, các em cần nhận xét đánh giá về mặt tốt, mặt chưa tốt của từng cá nhân, nhóm, tổ. Đề xuất các việc cần làm nhằm góp phần xây dựng trường học ngày một tốt hơn, hoàn chỉnh hơn.

Giải pháp thứ 2: Phong trào “ Xanh hóa sân trường”

Một trường học, lớp học xanh mát, ngập tràn sắc màu thiên nhiên, để mỗi ngày đến lớp, các em các em có cảm giác như mình đang vào công viên. Quả là tâm trạng tuyệt vời. Nhìn ở phương diện khoa học: cây cỏ, lá hoa được ví như lá phổi thanh lọc những khí chất độc hại cho cơ thể. Ở góc độ đời sống tinh thần, màu xanh thiên nhiên có tác dụng giúp tâm hồn thư giãn, sảng khoái …

– Để  thực hiện phong trào nhà trường giao cho mỗi lớp phụ trách một bồn hoa. Các em cùng chung tay góp sức vào việc chăm sóc, nhặt cỏ, bảo vệ bồn hoa.

– Cần trồng các loại cây bóng mát như : bằng lăng, phượng, hoa sữa,… Chú ý trồng loại cây có tán, có bóng mát nhiều mùa;

– Có một ít cây cảnh hoặc chậu cây cảnh như : tùng, cau, cây si, sanh, mưng,… nhằm tăng thêm vẻ đẹp của nhà trường.

– Trồng ít cây bụi cho mọc tự nhiên nhưng được cắt tỉa như: dừa cảnh, thông.

 – Cần có các chậu hoa, lọ hoa làm xanh hóa phòng học như : cây thần tài, các loại hoa lá chịu được ánh sáng ít.- Xây các bồn hoa, luống hoa vừa đủ để trồng các loại hoa, cây lá và có thể thay đổi theo mùa như : hoa sam, hoa mười giờ, cây mắc ngọc, địa lan, …

 – Các cầu thang cần trang bị một chậu cây thần tài, hoặc cây chịu rợp.

– Quy hoạch trồng cỏ thảm cỏ trong sân trường, trồng dưới gốc cây bóng mát các loại cỏ ba lá, cỏ chịu rợp dễ trồng và dễ tìm kiếm ở địa phương.

Giải pháp thứ 3Phong trào “ Lớp em gọn gàng, sạch đẹp”

Không chỉ chú trọng phát triển mảng xanh trong khuôn viên trường, xây dựng môi trường học tập hiệu quả còn được đặt ra ở từng lớp học.

Thường xuyên tham gia giữ gìn vệ sinh môi trường ở trường, lớp luôn xanh, sạch, đẹp bằng việc làm cụ thể như chung tay cùng bạn làm vệ sinh sân trường, lớp học trước buổi học, thu nhặt rác bỏ vào thùng rác, không xả rác bừa bãi, thu gom giấy loại xếp thẳng bỏ vào thùng giấy của lớp, nhắc bạn không nên xả rác trong lớp, trên sân trường mà bỏ vào thùng rác đúng qui định, tham gia chăm sóc cây xanh.

 

Nguồn: topartvn.com/chung-tay

Sưu tầm: Minh Tâm – kế toán kho

 

 

 

The goal of environmental education is to help children expand their understanding of the human living envrionment, the relationship between people and the environment, understand some cources of environmental pollution and measures to protect the environment. Thereby educating them to love and respect nature, contributing to the formation and developement of a number of skills, habits of environmental protecttion, living habits of hygiene; orderliness, neatless and thrift; know how to plant trees, make the environment green - clean - beautiful.

So how to build a clean and beautiful grreen environment at school?

First solution: Educating children about self - awareness.

- Help them always have a sense and act of self-discipline to keep the green - clean - beautiful environmental right from the moment they go to school, such as: do not break trees, pick flowers, do not break trees, pick flower, do not litter indiscriminately, put garbage in the right place... work needs to be done at anytime, anywhere.

- Propagating children to keep the the school and classroom clean at class activities as well as the beginning of the week.

- Individuals and groups of children always directly participate in specific daily and weekly activities about building their school classrooms to become greener and more beautiful (such as: planting trees, taking care of trees, fertilizing, fertilizer for flowers, cleaning school yards, classrooms, stairs, toilets, etc. )

- At the end of each week, each month, each semester and the end of school year, students need to comment on the good and bad aspects of each individual, group or team. Proposing things to do  contribute to building a better and more complete school

Second solution: '' Greening the schoolyard '' Movement 

A green school and classroom, filled with nature colors, so that everyday children come to class and they feel like they are entering the park. What a great mood, from the perspective; plants, leaves and flowers are likened to the lungs to purify toxic gases for the body. From the perspective of spiritual life, natural green has the effect of helping the soul to relax and refresh....

- To implement the movement, the school assigns each class to be in charge of a flower bed. The children join hands to contribute to the care, pick up grass, protect the flowerbed.

- It is necessary to plant shade trees such as: fern, phoenix, milkweed, etc. Pay attention to planting trees with canopy and shade for many reasons;

- There are a few bonsai or potted plants such as pine, areca, si, birth, mango, etc to increase the beauty of the school.

- Plant a few shrubs that grow naturally but sre pruned such as ornamental coconuts, pine.

- It is necessary to have flower pots, flowerpots to greenen the classroom such as the god of wealth, the flower that can tolerate little light.

- Build flower beds, flower beds just enough to grow flowers, plants and trees can change according to the reason such as sam flower, ten o'clock flower, jade tree, orchid,...

- The stairs needs to be equipped with a pot of a god of fortune, or a shady tree.

- Planning to plant lawn grass in the school yard, planting under the shade of a tree of all kind in locality 

Third solution: '' My class is neat, clean and beautiful '' Movement.

Not only focusing on developing the green space on campus, building an effective learning environment is also set out in each classroom.

Regularly participate in keeping the school's environment clean, the class is always green, clean and beautiful by doing specific things such as joining hands with friends to clean the school yard, the classroom before class, collecting garbage and putting it in the trash, do not litter indiscriminately, collect straight - lined paper and put it in the trash according to regulations, participate in taking care of trees.

Source: topartvn.com/chung-tay

Collect: Minh Tam – ke toan kho

 

Bài viết liên quan
Lên top
0252 382 3838
Top